Werk in Opdracht

Gedenkbeeldjes

Vind het een mooie gedachte om met mijn beeldjes iets te kunnen betekenen voor mensen na het verlies van een dierbare.

Spreken mijn beeldjes u aan, mail dan naar anja@lamozanja.nl !

In een gesprek kunnen we dan kijken wat past, en zo uw wensen zichtbaar maken.